دوبرمن پینچر اصیل

دوبرمن پینچر اصیل

تبلیغات رایگان گریم داماد انواع ثبت شرکت رژیم غذایی انلاین دوربین عکاسی خبرهای حوزه صنعت پارکت

دوبرمن پینچر اصیل

توله دوبرمن های پینچر اصیل ، فروش توله دوبرمن ، فروش سگ دوبرمن
مطابق عکس.
پدر و مادر معتبر و مشخص
اصالتنامه مادام العمر هم دارد
شناسنامه به نام خود خریدار صادر می شود..
استثنایی.
مهندس جوادی